Mam „pomysła”, czyli prośba do Czytelników z Poznania i okolic!

Porządkowałem, jak co roku, swoją bibliotekę. I jak co roku znajduję w niej sporo książek, do których już na pewno nie wrócę. Dzielę je na trzy części: pierwsza – książki w tak złym stanie, że kwalifikują się tylko na makulaturę; druga – książki o treści fałszywej lub szkodliwej – również trafią na makulaturę; trzecia – książki pełnowartościowe trafiały do biblioteki publicznej. Muszę tak robić, bo utonąłbym w książkach.

Niestety biblioteka, której ofiarowywałem dotąd książki nie może ich więcej przyjąć.  Wobec tego wydrukowałem kartkę o treści:

Książki za darmo!

Proszę sobie (wy)brać.

Kartkę nalepiłem na spore pudło, które napełniłem książkami i wystawiłem na chodnik przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu. Efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania! W ciągu dnia ludzie wzięli z niego niemal wszystkie (około dwustu tytułów – trzynaście kartonów!) Książki. I nie myślcie, że była to hołota, która rzucała się na byle, co bo „za darmo”. Bynajmniej! Ludzie przeglądali je z uwagą i wybierali to, co ich zainteresowało. Nie brali „hurtem jak leci”. Jestem z tego pomysłu bardzo zadowolony! Ale pojawiła się też inna kategoria zainteresowanych – ludzi, którzy pytali czy mogą PRZYNIEŚĆ książki, które są im zbędne. Spróbuję, więc za kilka dni powtórzyć akcję z rozdawaniem książek – tym razem przyniesionych przez „krewnych, znajomych i nieznajomych Waszaka”.

W związku z tym pomysłem mam prośbę do Czytelników mojego bloga: jeżeli macie książki, które zalegają Wam na półkach i do których już nie wrócicie, przynieście je do sklepu papierniczego w Poznaniu, przy ul. Wrocławskiej 6. Kiedy trochę się ich uzbiera rozdamy je znowu zainteresowanym. Ideą książki jest być czytaną a nie odkurzaną. Nadmieniam, że jest to akcja całkowicie niekomercyjna – nie zarabiam na tym ani grosza! Książki będzie można sobie wziąć w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 6 (pomiędzy sklepem papierniczym a Shot Bar’em).

Tych, którzy zachcą podzielić się swoimi książkami informuję, ze muszą spełniać pewne kryteria:

– mogą być zniszczone i stare, ale muszą być kompletne – posiadać wszystkie strony i okładkę.

– nie mogą zawierać treści obscenicznych, satanistycznych, komunistycznych, pornograficznych etc.

– proszę je przejrzeć przed przyniesieniem (usunąć ew. dedykację etc.)

Mogą być też:

-mapy, plany miast, przewodniki ( tym już nieaktualne)

– wszelkie podręczniki ( w tym już nieaktualne)

– książki dla dzieci

– publikacje obcojęzyczne

– periodyki

– oprawione roczniki czasopism

 Acha! I jeszcze jedno: jeżeli wśród książek, które Państwo przyniosą rozpoznamy rzecz o dużej wartości antykwarycznej lub kulturowej nie przyjmiemy jej, lecz zasugerujemy spieniężenie w antykwariacie, przekazanie do Biblioteki Raczyńskich lub zatrzymanie w domu dla przyszłych pokoleń.

Tags: ,

Leave a Reply